När du ska välja företagsform

Hur väljer man företagsform

En av de första sakerna som man behöver göra när man ska starta företag är att välja företagsform. Vilken företagsform som passar bäst beror på omständigheterna. Det att påverkas bland annat av om du är en person eller om ni är flera personer som vill starta bolag och vilken typ av verksamhet man har tänkt starta. Här nedan hittar du beskrivningar över olika företagsformer.

Man kan ändra företagsform på ett aktivt bolag. Vissa vill kanske starta ett aktiebolag men  har inte 50 000 kronor att investera i företaget just nu. Då kan man välja en annan företagsform och sedan göra om företaget till ett AB. Detta kan dock vara lättare eller svårare beroende på tidigare företagsform samt vad det gäller för verksamhet.

Du kan byta företagsform men tänk på att det kan vara krångligt och medföra onödiga kostnader och trassel. Utgå från dagens situation och företagets utveckling. Om man ex. vill ha ett AB men vill börja med en annan företagsform, om räknar med att företaget kommer att växa mycket eller man vill utöka till andra typer av verksamhet relativt snart bör detta tas med i beräkningen. 

Enskild näringsverksamhet

Den vanligaste företagsformen är enskild näringsverksamhet eller enskild firma som det också kallas. Firma är inte ett bolag och har därför andra regler än bolagsformerna. Denna form kan passa dig som räknar med att ha ett mindre bolag. Då behöver man registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Det finns vissa fördelar med den här företagsformen, bland annat att man inte behöver satsa något kapital. På så sätt kan det vara mer lätt överkomligt att starta den här typen av näringsverksamhet. Det finns också vissa nackdelar, bland annat att företagets ekonomi och din personliga ekonomi avgränsas inte på samma sätt som i många andra bolagsformer. Den här företagsformen är heller inte en juridisk person. Detta innebär att man själv som näringsidkare är personligen ansvarig för företagets förpliktelser t.ex. företagets skulder. 

Handelsbolag (HB)

Företag med denna bolagsform är juridisk person. Är man minst två personer som vill starta ett företag tillsammans kan det vara ett bra alternativ. Här är det heller inte något krav på att satsa eget kapital precis som med enskild näringsverksamhet. Delägarna är dock person lekt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag (KB)

Kommanditbolag är en form av handelsbolag där man kan ha kommanditägare. En delägare måste vara komplementär, vilket innebär att denne har obegränsat ansvar.

En kommanditägares ansvar begränsas till vad denne satsar i bolaget. Denna form av ägare har normalt sett ingen bestämmanderätt om företagets styre.

Aktiebolag (AB)

En bolagsform som förmodligen alla har hört de är aktiebolag. Aktiebolag är juridiska personer. Precis som med alla bolagsformer finns det fördelar och nackdelar är även med denna. En nackdel är att det krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kr för att man ska få starta ett aktiebolag. En fördel, och kanske framför allt en trygghet, är att i normalfallet ansvarar bolaget för sina skulder. Det är en anledning till aktiekapitalet, det kapitalet kan användas för att betala företags skulder ex. om företaget går i konkurs. Man kan dock ändå bli personligt betalningsskyldig, t.ex gällande obetalda skatter.