Gör en radonmätning idag!

Har du någonsin hört talas om radon? Det är ett osynligt och luktfri gas som kan tränga in i ditt hem utan att du märker det. Men visste du att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning? Det är dags att ta saken på allvar och göra en radonmätning i ditt hus för att skydda din familj.

Vad är radon och varför är det farligt?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran bryts ner i jorden. Det sipprar upp genom marken och kan tränga in i ditt hem genom sprickor och hål. Långvarig exponering för höga radonhalter kan öka risken för lungcancer avsevärt, särskilt för rökare. Även icke-rökare kan drabbas av lungcancer om de utsätts för höga radonnivåer under lång tid. Radon i inomhusmiljön kan komma från flera olika källor, inklusive marken, byggmaterial och kranvatten. Den primära källan till radon i våra bostäder och byggnader är dock markradon.

Hur kan du skydda din familj?

Det första steget för att skydda din familj är att göra en radonmätning i ditt hem. Det är en enkel och kostnadseffektiv process som kan ge dig värdefull information om radonhalterna i ditt hus.

Det finns olika typer av radonmätningar, men den vanligaste är den så kallade passiva mätningen. Det innebär att du placerar radonmätare i ditt hem under en viss period, vanligtvis mellan två till tre månader. Därefter skickar du dosorna till ett ackrediterat laboratorium för analys.

Om radonhalterna i ditt hus är höga, behöver du inte få panik. Det finns olika sätt att minska radonhalten och förbättra inomhusluften. Ett vanligt sätt är att installera en radonsug, som effektivt minskar radonhalten i ditt hem.

I Sverige finns det för närvarande närmare 400 000 bostäder där radonhalten i inomhusluften är förhöjd. Så varför vänta? Ta första steget mot att skydda dig själv och dina nära och kära genom att beställa radonmätning redan idag!