Gör radonmätning nu

Med den kommande eldningssäsongen runt hörnet  är det dags att ta steget mot att säkra din inomhusmiljö genom att mäta radonhalterna. Gör din radonmätning enkelt och pålitligt med hjälp av radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium. Beställ din radonmätning redan idag för att säkerställa en hälsosam boendemiljö.

Mellan den 1 oktober och 30 april har man möjlighet att genomföra en långtidsmätning av radonhalterna. Långtidsmätningar är det säkraste sättet att få en exakt uppfattning om radonhalten och erhålla ett pålitligt årsmedelvärde. Genom att beställa radondosor från ett pålitligt företag kan du enkelt och smidigt genomföra din mätning.

Radon är en färglös, luktfri gas som finns naturligt i mark, luft och vatten. Även äldre byggmaterial som blåbetong kan innehålla radon. Att mäta radon är det enda sättet att upptäcka dess närvaro. Mätningen sker i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Det etablerade gränsvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

En viktig anledning att mäta radon är för att skydda din hälsa. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Forskning från Strålsäkerhetsmyndigheten visar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige, vilket placerar det som den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Genom att regelbundet mäta radon och vid behov vidta åtgärder kan du minimera risken för hälsoproblem.

Med uppskattade 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3 är det avgörande att ta ansvar för din boendemiljö. Endast genom att genomföra en radonmätning kan du säkerställa en sund och radonfri inomhusmiljö. Gör din beställning av mätdosor idag för att vara förberedd inför den kommande mätsäsongen.